ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Šarovy

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Šarovy
(4) Adresa sídla:
Šarovy 100
76351 Šarovy
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00837296
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
585815
   Zkratka subjektu:
Sarony
(4) Email:
sarovy@tiscali.cz
[oficiální]
starosta@sarovy.cz
[oficiální]
mistostarosta@sarovy.cz
[oficiální]
knihovna@sarovy.cz
[oficiální]
sarovec@sarovy.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.sarovy.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
577991172
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 17:00 - 20:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:39:47
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English