ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Velký Ořechov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Velký Ořechov
(4) Adresa:
Velký Ořechov 19
76307 Velký Ořechov
(5) Bankovní spojení:
4524661/0100
(CZ31 0100 0000 0000 0452 4661)
(6) IČ: Nápověda
00284637
(7) DIČ: Nápověda
CZ00284637
    Kód obce:
585912
   Zkratka subjektu:
VELKOREC
(4) Email:
velkyorechov@velkyorechov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.velkyorechov.cz
[podatelna]
http://www.velkyorechov.cz
[oficiální]
http://www.velkyorechov.cz
[řešení životních situací]
(4) Telefon:
+420577996034
[fax]
+420577996034
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Úterý: 07:00 - 15:00
Středa: 07:00 - 17:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:00
Pátek: 07:00 - 14:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:46:44
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English