ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC VLČKOVÁ

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC VLČKOVÁ
(4) Adresa sídla:
Vlčková 136
76319 Vlčková
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1408852359/0800
(CZ28 0800 0000 0014 0885 2359)
35-1408852359/0800
(CZ89 0800 0000 3514 0885 2359)
(6) IČ: Nápověda
00568767
(7) DIČ: Nápověda
CZ00568767
    Kód obce:
585963
   Zkratka subjektu:
Vlckova
(4) Email:
obec.vlckova@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.volny.cz/obec.vlckova
[oficiální]
(4) Telefon:
+420577467246
[stolní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 07:00 - 18:00
Čtvrtek: 07:00 - 18:00
 
garant dat: adm_Vlckova@czp, poslední úprava: 06.01.2015 10:05:34
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English