ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Konice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Konice
(4) Adresa sídla:
Masarykovo nám. 27
79852 Konice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1826701/0100
(CZ85 0100 0000 0000 0182 6701)
[příjmový]
(6) IČ: Nápověda
00288365
(7) DIČ: Nápověda
CZ00288365
    Kód obce:
589624
   Zkratka subjektu:
KONICE
(4) Email:
podatelna@konice.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.konice.cz/showdoc.do?docid=3358
[řešení životních situací]
http://www.konice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
582401411
[stolní]
582401406
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 16:30
Středa: 07:00 - 16:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:52:41
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English