ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Hnanice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Hnanice
(4) Adresa:
Znojemská 113
66902 Hnanice
(5) Bankovní spojení:
13025741/0100
(CZ31 0100 0000 0000 1302 5741)
[Běžný účet]
(6) IČ: Nápověda
00600351
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
594059
   Zkratka subjektu:
Hnanice
(4) Email:
ouhnanice@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
--- nevyplněno ---
(4) Telefon:
+420515232133
[stolní]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:22:54
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English