ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Drahonín

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Drahonín
(4) Adresa sídla:
Drahonín 10
59261 Drahonín
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
22826751/0100
(CZ13 0100 0000 0000 2282 6751)
(6) IČ: Nápověda
00375331
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
595560
   Zkratka subjektu:
Drahonin
(4) Email:
podatelna@drahonin.cz
[oficiální]
obec.drahonin@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.drahonin.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420602310735
[mobilní]
+420566566267
[fax]
    Úřední hodiny:
Středa: 08:00 - 09:00
Pátek: 16:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:40:57
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English