ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Strachujov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Strachujov
(4) Adresa sídla:
Strachujov 6
59242 Strachujov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
107649010/0300
(CZ07 0300 0000 0001 0764 9010)
94-3019751/0710
(CZ48 0710 0000 9400 0301 9751)
(6) IČ: Nápověda
00599859
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
596809
   Zkratka subjektu:
Strachujov
(4) Email:
obec@strachujov.cz
[oficiální]
podatelnastrachujov@tiscali.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.strachujov.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420736641344
[mobilní]
+420566562646
[stolní]
+420566562160
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 16:00 - 18:00
Středa: 16:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 14.01.2015 22:07:27
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English