ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Studénka

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Studénka
(4) Adresa sídla:
nám. Republiky 762
Butovice
74213 Studénka
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
9569790247/0100
(CZ88 0100 0000 0095 6979 0247)
19-924801/0100
(CZ06 0100 0000 1900 0092 4801)
[příjmový]
(6) IČ: Nápověda
00298441
(7) DIČ: Nápověda
CZ00298441
    Kód obce:
599921
   Zkratka subjektu:
STUDENKA
(4) Email:
podatelna@mesto-studenka.cz
[oficiální]
starosta@mesto-studenka.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.mesto-studenka.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=541&Itemid=197
[řešení životních situací]
http://www.mesto-studenka.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420556414302
[fax]
+420556414322
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 11:30
  12:30 - 17:00
Středa: 08:00 - 11:30
  12:30 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 11.11.2014 11:30:31
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English