ePUSA
 
Search for:

Město Milevsko

Basic info


    type of subject:
Město
(1) Oficial office name:
Město Milevsko
(4) Address:
nám. E. Beneše 420
39901 Milevsko
(5) Bank details:
19-640992319/0800
(CZ08 0800 0000 1906 4099 2319)
[všechny ostatní platby, např. veškeré správní poplatky, pokuty, místní poplatek ze psů a za užívání veřejného prostranství, plat]
9021-640992319/0800
(CZ22 0800 0090 2106 4099 2319)
[platby nájemného z bytů, nebytových prostor, pozemků a zařízení, úhrada kupní ceny při prodeji majetku]
50016-640992319/0800
(CZ23 0800 0500 1606 4099 2319)
[pouze pro platby poplatku za komunální odpad]
(6) IN:
00249831
(7) VAT IN:
CZ00249831
    Municipality code:
549576
   Zkratka subjektu:
Milevsko
(4) Email:
epodatelna@milevsko-mesto.cz
[e-mail room]
sekret@milevsko-mesto.cz
[official]
(4) WWW:
http://www.milevsko-mesto.cz/zivotni-situace-prehled/d-60813/p1=51756
[solving of the so-called life situations of a citizen]
http://www.milevsko-mesto.cz/elektronicka-podatelna-mesta-milevsko/d-75831/p1=51218
[e-mail room]
http://www.milevsko-mesto.cz
[official]
(4) Phone:
+420382521879
[fax]
+420382504111
[phone]
+420382504211
[fax]
    Office hours:
Monday: 08:00 - 17:00
Wednesday: 08:00 - 17:00
Friday: 08:00 - 15:00
 
garant: czechpoint@cz, last change: 04.12.2013 09:30:19
 

Information

Numbers of items represent points according to a 17-point-scheme of Bulletin no. 7/2001 published by ÚVIS. This data fulfil the legal obligation for public administration by Act no. 106/1999 Coll., on free access to information.

Historization (status on the date )

Date:

History of changes

changes in last week
changes in last 2 weeks
from to (day.month.year)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky