ePUSA
 
Search for:

Město Štětí

Basic info


    type of subject:
Město
(1) Oficial office name:
Město Štětí
(4) Seat address:
Mírové nám. 163
41108 Štětí
(4) Post address:
--- unlisted ---
(5) Bank details:
19-100022784/0600
(CZ53 0600 0000 1901 0002 2784)
[Poplatky ze psů, Správní poplatky za vydaná rozhodnutí, Pokuty, Přestupky, Finanční dary, Příjmy z prodeje majetku, Platby za be]
190000-100022784/0600
(CZ38 0600 1900 0001 0002 2784)
[Splátky půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení]
159244883/0600
(CZ88 0600 0000 0001 5924 4883)
[Poplatky za komunální odpad]
20001-100022784/0600
(CZ53 0600 0200 0101 0002 2784)
[Nájmy z nebytových prostor, Nájmy z pronajatých pozemků]
30007-100022784/0600
(CZ93 0600 0300 0701 0002 2784)
[Platby bytové správě]
35-1005097379/0800
(CZ70 0800 0000 3510 0509 7379)
[Prodej bytů]
(6) IN:
00264466
(7) VAT IN:
CZ00264466
    Municipality code:
565709
   Zkratka subjektu:
STETI
(4) Email:
mesto@steti.cz
[official]
epodatelna@steti.cz
[e-mail room]
(4) WWW:
http://www.steti.cz
[official]
(4) Phone:
+420416813700
[phone]
+420416859315
[phone]
+420416812356
[fax]
    Office hours:
Monday: 08:00 - 11:00
  12:00 - 17:00
Wednesday: 08:00 - 11:00
  12:00 - 17:00
 
garant: czechpoint@cz, last change: 07.03.2012 10:48:01
 

Information

Numbers of items represent points according to a 17-point-scheme of Bulletin no. 7/2001 published by ÚVIS. This data fulfil the legal obligation for public administration by Act no. 106/1999 Coll., on free access to information.

Historization (status on the date )

Date:

History of changes

changes in last week
changes in last 2 weeks
from to (day.month.year)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky