ePUSA
 
Vyhledávání:

Olomoucký kraj

Základní údaje


    Typ subjektu:
Kraj
(1) Ofic. název subjektu:
Olomoucký kraj
(4) Adresa:
Jeremenkova 1191/40a
Hodolany
77900 Olomouc
(5) Bankovní spojení:
27-4228330207/0100
(CZ11 0100 0000 2742 2833 0207)
(6) IČ: Nápověda
60609460
(7) DIČ: Nápověda
CZ60609460
    Kód kraje:
124
   Zkratka subjektu:
KUOlomouc
(4) Email:
posta@kr-olomoucky.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.kr-olomoucky.cz/9-reseni-zivotnich-situaci-cl-308.html
[řešení životních situací]
http://www.kr-olomoucky.cz/
[podatelna]
http://www.kr-olomoucky.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420585508111
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:56:59
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English