ePUSA
 
Vyhledávání:

Městský obvod Ústí nad Labem-Neštěmice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Městská část
(1) Ofic. název subjektu:
Městský obvod Ústí nad Labem-Neštěmice
(4) Adresa sídla:
U Radnice 229
Neštěmice
40331 Ústí nad Labem
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
19-6022411/0100
(CZ67 0100 0000 1900 0602 2411)
[Správní poplatky]
(6) IČ: Nápověda
00081531
(7) DIČ: Nápověda
CZ00081531
    Kód městské části:
502081
   Zkratka subjektu:
USTINDLABN
(4) Email:
podatelna.nestemice@mag-ul.cz
[podatelna]
podatelna.nestemice@mag-ul.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.nestemice.eu
[oficiální]
(4) Telefon:
+420475275111
[stolní]
+420475507115
[fax]
+420475275112
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:47:01
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English