ePUSA
 
Vyhledávání:

Městská část Praha-Koloděje

Základní údaje


    Typ subjektu:
Městská část
(1) Ofic. název subjektu:
Městská část Praha-Koloděje
(4) Adresa sídla:
K jízdárně 9/20
Koloděje
19016 Praha
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
/0800
(CZ61 0800 0000 0000 0000 0000)
(6) IČ: Nápověda
00240338
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód městské části:
538353
   Zkratka subjektu:
PrhKlodeje
(4) Email:
kolodeje@zris.mepnet.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.praha-kolodeje.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420281971010
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 20.11.2012 10:15:22
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English