ePUSA
 
Vyhledávání:

Městská část Praha 12

Základní údaje


    Typ subjektu:
Městská část
(1) Ofic. název subjektu:
Městská část Praha 12
(4) Adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
2000762389/0800
(CZ32 0800 0000 0020 0076 2389)
(6) IČ: Nápověda
00231151
(7) DIČ: Nápověda
CZ00231151
    Kód městské části:
547107
   Zkratka subjektu:
PRAHA12
(4) Email:
podatelna@p12.mepnet.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.praha12.cz
[oficiální]
http://www.praha12.cz/4-7-adresa-e-podatelny/ds-1047/p1=66
[podatelna]
http://www.praha12.cz/13-popisy-postupu-navody-pro-reseni-zivotnich-situaci/ds-1026/p1=66
[řešení životních situací]
(4) Telefon:
+420244028111
[stolní]
+420241763173
[stolní]
+420244402445
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 18:00
Středa: 08:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 06.07.2015 23:30:27
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English