ePUSA
 
Vyhledávání:

Městská část Praha-Suchdol

Základní údaje


    Typ subjektu:
Městská část
(1) Ofic. název subjektu:
Městská část Praha-Suchdol
(4) Adresa sídla:
Suchdolské náměstí 734/3
Suchdol
16500 Praha
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00231231
(7) DIČ: Nápověda
CZ00231231
    Kód městské části:
547271
   Zkratka subjektu:
PrhSuchdol
(4) Email:
posta@praha-suchdol.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.praha-suchdol.cz/index.php?pg=108&ln=cz&sc=townhall
[řešení životních situací]
http://www.praha-suchdol.cz/index.php?md=pages&fn=show&dt=98&ln=cz&sc=general
[podatelna]
http://www.praha-suchdol.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420220920144
[fax]
+420220921218
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 11:00
  12:15 - 17:30
Středa: 08:00 - 11:00
  12:15 - 17:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 18.11.2014 17:20:19
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English