ePUSA
 
Vyhledávání:

Městská část Brno-Bohunice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Městská část
(1) Ofic. název subjektu:
Městská část Brno-Bohunice
(4) Adresa sídla:
Dlouhá 577/3
Bohunice
62500 Brno
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
19-5190860257/0100
(CZ64 0100 0000 1951 9086 0257)
(6) IČ: Nápověda
44992785
(7) DIČ: Nápověda
CZ44992785
    Kód městské části:
551082
   Zkratka subjektu:
BRNOBOHUNI
(4) Email:
info@bohunice.brno.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.brno-bohunice.cz/cs/urad-mestske-casti/potrebuji-si-vyridit/
[řešení životních situací]
http://www.brno-bohunice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420547423810
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:30
Středa: 08:00 - 17:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 08.01.2014 17:45:12
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English