ePUSA
 
Vyhledávání:

Městská část Brno-Starý Lískovec

Základní údaje


    Typ subjektu:
Městská část
(1) Ofic. název subjektu:
Městská část Brno-Starý Lískovec
(4) Adresa sídla:
Oderská 260/4
Starý Lískovec
62500 Brno
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
19022621/0100
(CZ66 0100 0000 0000 1902 2621)
[výdajový]
19-19022621/0100
(CZ52 0100 0000 1900 1902 2621)
[příjmový]
(6) IČ: Nápověda
44992785
(7) DIČ: Nápověda
CZ44992785
    Kód městské části:
551091
   Zkratka subjektu:
BrnStrLskv
(4) Email:
info@staryliskovec.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.staryliskovec.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420547139230
[fax]
+420547139211
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:45 - 17:30
Středa: 07:45 - 17:30
 
garant dat: adm_brnstrlskv@czp, poslední úprava: 12.10.2016 14:34:24
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English