ePUSA
 
Vyhledávání:

Městská část Brno-Nový Lískovec

Základní údaje


    Typ subjektu:
Městská část
(1) Ofic. název subjektu:
Městská část Brno-Nový Lískovec
(4) Adresa sídla:
Oblá 518/75a
Nový Lískovec
63400 Brno
(4) Doručovací adresa:
Oblá 518/75a
Nový Lískovec
Brno (okr. Brno-město)
(5) Bankovní spojení:
/6800
(CZ23 6800 0000 0000 0000 0000)
(6) IČ: Nápověda
44992785
(7) DIČ: Nápověda
CZ44992785
    Kód městské části:
551112
   Zkratka subjektu:
BrnNvLskvc
(4) Email:
podatelna@nliskovec.brno.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.novy-liskovec.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420547428910
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 19.09.2012 13:20:48
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English