ePUSA
 
Vyhledávání:

Městská část Brno-Jundrov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Městská část
(1) Ofic. název subjektu:
Městská část Brno-Jundrov
(4) Adresa:
Veslařská 97/56
Jundrov
63700 Brno
(5) Bankovní spojení:
4010048831/6800
(CZ09 6800 0000 0040 1004 8831)
(6) IČ: Nápověda
44992785
(7) DIČ: Nápověda
CZ44992785
    Kód městské části:
551171
   Zkratka subjektu:
BRNOJUNDRO
(4) Email:
info@jundrov.brno.cz
[oficiální]
el.podatelna@jundrov.brno.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://mesta.obce.cz/dalsi_podatelny.asp?id_org=80912
[podatelna]
http://www.jundrov.brno.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
541420361
[stolní]
541220001
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:56:05
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English