ePUSA
 
Vyhledávání:

Městská část Brno-Bystrc

Základní údaje


    Typ subjektu:
Městská část
(1) Ofic. název subjektu:
Městská část Brno-Bystrc
(4) Adresa:
náměstí 28. dubna 145/60
Bystrc
63500 Brno
(5) Bankovní spojení:
4010035838/6800
(CZ68 6800 0000 0040 1003 5838)
(6) IČ: Nápověda
44992785
(7) DIČ: Nápověda
CZ44992785
    Kód městské části:
551198
   Zkratka subjektu:
BRNOBYSTRC
(4) Email:
podatelna@bystrc.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.bystrc.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
546125111
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:56:06
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English