ePUSA
 
Vyhledávání:

Městská část Brno-Medlánky

Základní údaje


    Typ subjektu:
Městská část
(1) Ofic. název subjektu:
Městská část Brno-Medlánky
(4) Adresa sídla:
Hudcova 239/7
Medlánky
62100 Brno
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
44992785
(7) DIČ: Nápověda
CZ44992785
    Kód městské části:
551236
   Zkratka subjektu:
BrnMdlanky
(4) Email:
kokrdova@medlanky.brno.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.eurady.cz/medlanky
[oficiální]
(4) Telefon:
+420541226573
[fax]
+420541225267
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 17.10.2012 18:00:08
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English