ePUSA
 
Vyhledávání:

Městská část Brno Řečkovice a Mokrá Hora

Základní údaje


    Typ subjektu:
Městská část
(1) Ofic. název subjektu:
Městská část Brno Řečkovice a Mokrá Hora
(4) Adresa sídla:
Palackého náměstí 78/11
Řečkovice
62100 Brno
(4) Doručovací adresa:
Palackého náměstí 78/11
Řečkovice
62100 Brno 21
(5) Bankovní spojení:
19-18425621/0100
(CZ77 0100 0000 1900 1842 5621)
(6) IČ: Nápověda
44992785
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód městské části:
551244
   Zkratka subjektu:
BRNORECKOV
(4) Email:
info@reckovice.brno.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.reckovice.brno.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
541421711
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:56:03
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English