ePUSA
 
Vyhledávání:

Městská část Brno-Tuřany

Základní údaje


    Typ subjektu:
Městská část
(1) Ofic. název subjektu:
Městská část Brno-Tuřany
(4) Adresa sídla:
Tuřanské náměstí 84/1
Tuřany
62000 Brno
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
16622621/0100
(CZ89 0100 0000 0000 1662 2621)
19-16622621/0100
(CZ75 0100 0000 1900 1662 2621) [příjmový]
(6) IČ: Nápověda
44992785
(7) DIČ: Nápověda
CZ44992785
    Kód městské části:
551309
   Zkratka subjektu:
BRNOTURANY
(4) Email:
info@turany.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.turany.cz/index.php?nav01=8837&nav02=8842&nav03=9470
[řešení životních situací]
http://epodatelna@turany.cz
[podatelna]
http://www.turany.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
545128211
[stolní]
545128212
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:56:01
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English