ePUSA
 
Vyhledávání:

Městská část Brno-Žebětín

Základní údaje


    Typ subjektu:
Městská část
(1) Ofic. název subjektu:
Městská část Brno-Žebětín
(4) Adresa sídla:
Křivánkovo náměstí 43/35
Žebětín
64100 Brno
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
44992785
(7) DIČ: Nápověda
CZ44992785
    Kód městské části:
551368
   Zkratka subjektu:
Zebetin
(4) Email:
podatelna@zebetin.cz
[podatelna]
sekretariat@zebetin.cz
[oficiální]
tajemnik@zebetin.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.zebetin.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420546217301
[fax]
546 217 110
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:57:47
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English