ePUSA
 
Vyhledávání:

Městská část Brno-Ořešín

Základní údaje


    Typ subjektu:
Městská část
(1) Ofic. název subjektu:
Městská část Brno-Ořešín
(4) Adresa:
Ronovská 20/10
Ořešín
62100 Brno
(5) Bankovní spojení:
19-19428621/0100
(CZ22 0100 0000 1900 1942 8621)
(6) IČ: Nápověda
44992785
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód městské části:
551422
   Zkratka subjektu:
BrnoOresin
(4) Email:
info@oresin.brno.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.brno-oresin.cz/zivotni-situace.asp
[řešení životních situací]
http://www.brno-oresin.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420541237257
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 16:30
Středa: 08:00 - 16:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 17.10.2012 18:00:35
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English