ePUSA
 
Vyhledávání:

Městská část Milostovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Městská část
(1) Ofic. název subjektu:
Městská část Milostovice
(4) Adresa sídla:
Lihovarská 32/17
Milostovice
74601 Opava
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00300535
(7) DIČ: Nápověda
CZ00300535
    Kód městské části:
555436
   Zkratka subjektu:
Mlostovice
(4) Email:
milostovice@opava-city.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://podatelna.opava-city.cz
[podatelna]
http://www.opava-city.cz/milostovice/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420553661344
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 10:00 - 12:00
Středa: 16:00 - 18:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:41:45
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English