ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Bražec

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Bražec
(4) Adresa sídla:
Bražec 37
36471 Hradiště
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
04498682
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
500101
   Zkratka subjektu:
Brazec
(4) Email:
--- nevyplněno ---
(4) WWW:
--- nevyplněno ---
(4) Telefon:
--- nevyplněno ---
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: epusa@czp, poslední úprava: 15.01.2016 15:02:47
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English