ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Holasovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Holasovice
(4) Adresa sídla:
Holasovice 130
74774 Holasovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1846763399/0800
(CZ56 0800 0000 0018 4676 3399)
(6) IČ: Nápověda
00300080
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
507113
   Zkratka subjektu:
Holasovice
(4) Email:
obec.holasovice@opava.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-holasovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420553662294
[fax]
+420553662296
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 11:30
  12:30 - 17:00
Čtvrtek: 07:00 - 11:30
  12:30 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:40:57
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English