ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Hrabyně

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Hrabyně
(4) Adresa sídla:
Hrabyně 70
74763 Hrabyně
(4) Doručovací adresa:


(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00300136
(7) DIČ: Nápověda
CZ00300136
    Kód obce:
507261
   Zkratka subjektu:
HRABYNE
(4) Email:
hrabyne@hrabyne.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.hrabyne.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420553775127
[stolní]
+420553775927
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 17.10.2012 21:21:58
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English