ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Mokré Lazce

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Mokré Lazce
(4) Adresa sídla:
Pavla Křížkovského 158
74762 Mokré Lazce
(4) Doručovací adresa:


(5) Bankovní spojení:
189054159/0300
(CZ86 0300 0000 0001 8905 4159)
(6) IČ: Nápověda
00300462
(7) DIČ: Nápověda
CZ00300462
    Kód obce:
508373
   Zkratka subjektu:
MokreLazce
(4) Email:
mokrelazce@mokrelazce.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.mokrelazce.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420553653037
[fax]
+420553679112
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Středa: 07:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 14.12.2014 09:35:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English