ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Pustá Polom

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Pustá Polom
(4) Adresa:
Slezská 94
74769 Pustá Polom
(5) Bankovní spojení:
1840784359/0800
(CZ43 0800 0000 0018 4078 4359)
(6) IČ: Nápověda
00300608
(7) DIČ: Nápověda
CZ00300608
    Kód obce:
509736
   Zkratka subjektu:
PUSTPOLO
(4) Email:
urad@pustapolom.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.pustapolom.cz/obecni-urad/zivotni-situace.html
[řešení životních situací]
http://www.pustapolom.cz/podatelna/index.php
[podatelna]
http://www.pustapolom.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420553666951
[stolní]
+420553666950
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 22.05.2012 14:30:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English