ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Sudice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Sudice
(4) Adresa sídla:
náměstí P. Arnošta Jureczky 13
74725 Sudice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1649306359/0800
(CZ43 0800 0000 0016 4930 6359)
(6) IČ: Nápověda
00300713
(7) DIČ: Nápověda
CZ00300713
    Kód obce:
510378
   Zkratka subjektu:
SUDICE
(4) Email:
starosta@obec-sudice.cz
[oficiální]
epodatelna@obecsudice.cz
[podatelna]
vavrova@obecsudice.cz
[oficiální]
matrika@obecsudice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecsudice.cz
[řešení životních situací]
http://www.obecsudice.cz
[podatelna]
http://www.obecsudice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420553761022
[fax]
+420553761332
[stolní]
+420553761022
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:47:46
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English