ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Štěpánkovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Štěpánkovice
(4) Adresa sídla:
Slezská 520/13
74728 Štěpánkovice
(4) Doručovací adresa:


(5) Bankovní spojení:
5623821/0100
(CZ55 0100 0000 0000 0562 3821)
(6) IČ: Nápověda
00300756
(7) DIČ: Nápověda
CZ00300756
    Kód obce:
510483
   Zkratka subjektu:
STEPANKOVI
(4) Email:
obec@stepankovice.cz
[oficiální]
e-podatelna@stepankovice.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.stepankovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420553675464
[stolní]
+420553675460
[stolní]
+420553675476
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 18:00
Středa: 08:00 - 16:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 17.10.2012 18:16:38
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English