ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Nové Lublice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Nové Lublice
(4) Adresa sídla:
Nové Lublice 75
74901 Nové Lublice
(4) Doručovací adresa:


(5) Bankovní spojení:
1002238711/2700
(CZ11 2700 0000 0010 0223 8711)
(6) IČ: Nápověda
00534919
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
512893
   Zkratka subjektu:
NveLublice
(4) Email:
nove.lublice@quick.cz
[oficiální]
(4) WWW:
Nové Lublice
[podatelna]
nove lublice
[oficiální]
(4) Telefon:
+420556311010
[fax]
+420556311010
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 13:00
Středa: 07:00 - 15:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 01.10.2014 10:00:16
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English