ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Chlebičov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Chlebičov
(4) Adresa sídla:
Hlavní 65
74731 Chlebičov
(4) Doručovací adresa:


(5) Bankovní spojení:
1841360339/0800
(CZ11 0800 0000 0018 4136 0339)
(6) IČ: Nápověda
00533947
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
512923
   Zkratka subjektu:
Chlebicov
(4) Email:
obec@chlebicov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.chlebicov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420553764937
[fax]
+420553764560
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 18:00
Úterý: 08:00 - 15:00
Středa: 08:00 - 18:00
Čtvrtek: 08:00 - 14:00
Pátek: 08:00 - 12:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 03.12.2015 05:39:07
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English