ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Urbanice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Urbanice
(4) Adresa sídla:
Urbanice 40
50327 Urbanice
(4) Doručovací adresa:
Urbanice 40
Urbanice (okr. Hradec Králové)
(5) Bankovní spojení:
/0800
(CZ61 0800 0000 0000 0000 0000)
235073589/0300
(CZ80 0300 0000 0002 3507 3589)
[pouze pro platku stočného]
(6) IČ: Nápověda
00528986
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
513717
   Zkratka subjektu:
UrbaniceHr
(4) Email:
urbanice@urbanice.cz
[oficiální]
ou@urbanice.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.urbanice.cz/kontakt
[podatelna]
http://www.urbanice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420495588120
[stolní]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 18:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 16.01.2014 18:47:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English