ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Buzice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Buzice
(4) Adresa sídla:
Buzice 79
38801 Buzice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
158328903/0300
(CZ71 0300 0000 0001 5832 8903)
(6) IČ: Nápověda
47256869
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
529966
   Zkratka subjektu:
Buzice
(4) Email:
buzice.ou@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.buzice.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420602414730
[mobilní]
+420383423613
[fax]
+420383423613
[stolní]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 17:00 - 20:00
  18:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:58:07
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English