ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Libočany

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Libočany
(4) Adresa sídla:
Libočany 103
43975 Libočany
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
/0100
(CZ04 0100 0000 0000 0000 0000)
(6) IČ: Nápověda
47786663
(7) DIČ: Nápověda
CZ47786663
    Kód obce:
530590
   Zkratka subjektu:
Libocany
(4) Email:
podatelna@libocany.cz
[podatelna]
oulibocany@iol.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.libocany.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420415711910
[fax]
+420414144443
[stolní]
+420415712125
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 11:30
  12:30 - 17:00
Středa: 07:00 - 11:30
  12:30 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:39:03
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English