ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Vysoká

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Vysoká
(4) Adresa:
Vysoká 1
58001 Vysoká
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
15060900
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
530654
   Zkratka subjektu:
VysokaHa
(4) Email:
posta@vysokahb.cz
[oficiální]
epodatelna@vysokahb.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.vysokahb.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724246569
[mobilní]
+420569438303
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 11.08.2015 08:51:14
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English