ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC PŠÁNKY

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC PŠÁNKY
(4) Adresa:
Pšánky 10
50315 Pšánky
(5) Bankovní spojení:
37026511/0100
(CZ60 0100 0000 0000 3702 6511)
(6) IČ: Nápověda
48146994
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
530671
   Zkratka subjektu:
Psanky
(4) Email:
ou.psanky@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://psanky.info/obec/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420775922049
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 19:00 - 20:00
 
garant dat: vzubr2@czp, poslední úprava: 31.03.2020 13:38:00
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English