ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Staré Hrady

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Staré Hrady
(4) Adresa sídla:
Staré Hrady 17
50723 Staré Hrady
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1165189379/0800
(CZ36 0800 0000 0011 6518 9379)
(6) IČ: Nápověda
47478179
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
530735
   Zkratka subjektu:
StareHrady
(4) Email:
obec@oustarehrady.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.stare-hrady.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420777598389
[mobilní]
+420493592119
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 15:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 17.01.2013 11:35:19
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English