ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Říkov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Říkov
(4) Adresa:
Říkov 51
55203 Říkov
(5) Bankovní spojení:
1183028309/0800
(CZ98 0800 0000 0011 8302 8309)
(6) IČ: Nápověda
00857564
(7) DIČ: Nápověda
CZ00857564
    Kód obce:
530786
   Zkratka subjektu:
Rikov
(4) Email:
obec@obecrikov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecrikov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724184504
[mobilní]
+420491453240
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 16:00 - 18:00
 
garant dat: adm_Rikov@czp, poslední úprava: 06.11.2018 12:18:14
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English