ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC PODHRADÍ

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC PODHRADÍ
(4) Adresa:
Podhradí 41
76326 Podhradí
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
48471798
(7) DIČ: Nápověda
CZ48471798
    Kód obce:
534811
   Zkratka subjektu:
PodhradiZl
(4) Email:
obec-podhradi@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-podhradi.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724179032
[mobilní]
+420577133628
[stolní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 18:00 - 19:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 01.03.2015 05:47:07
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English