ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Nákří

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Nákří
(4) Adresa:
Nákří 24
37348 Nákří
(5) Bankovní spojení:
31821231/0100
(CZ96 0100 0000 0000 3182 1231)
(6) IČ: Nápověda
00581798
(7) DIČ: Nápověda
CZ00581798
    Kód obce:
535371
   Zkratka subjektu:
Nakri
(4) Email:
starosta@nakri.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.nakri.cz/povinne-zverejnovane-informace/?css=
[řešení životních situací]
http://nakri.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724164277
[mobilní]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 13.11.2012 15:20:14
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English