ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Zvíkov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Zvíkov
(4) Adresa sídla:
Zvíkov 39
38232 Zvíkov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
151547097/0600
(CZ59 0600 0000 0001 5154 7097)
(6) IČ: Nápověda
00665681
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
536237
   Zkratka subjektu:
ZvikovC
(4) Email:
ouzvikov@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obeczvikov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420606033744
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 16:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 17.10.2012 18:47:53
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English