ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Tchořovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Tchořovice
(4) Adresa sídla:
Tchořovice 77
38801 Tchořovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
680318329/0800
(CZ07 0800 0000 0006 8031 8329)
(6) IČ: Nápověda
00667871
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
536598
   Zkratka subjektu:
Tchorovice
(4) Email:
obectchorovice@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.tchorovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420725031415
[mobilní]
+420725883262
[mobilní]
+420383495166
[fax]
+420383495166
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pátek: 18:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:41:48
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English