ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Lom

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Lom
(4) Adresa:
Lom 9
38801 Lom
(5) Bankovní spojení:
/0800
(CZ61 0800 0000 0000 0000 0000)
(6) IČ: Nápověda
00667676
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
536822
   Zkratka subjektu:
LomSt
(4) Email:
obec.lom@c-box.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://obeclom.eud.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420383496120
[stolní]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 18:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 23.01.2014 17:45:21
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English