ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Babice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Babice
(4) Adresa:
Babice 40
38411 Babice
(5) Bankovní spojení:
155872671/0300
(CZ17 0300 0000 0001 5587 2671)
(6) IČ: Nápověda
00582964
(7) DIČ: Nápověda
CZ00582964
    Kód obce:
537241
   Zkratka subjektu:
BabiceP
(4) Email:
babicept@quick.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-babice.cz
[podatelna]
http://www.obec-babice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724192171
[mobilní]
+420380427961
[stolní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 17:00 - 20:00
Pátek: 17:00 - 20:00
 
garant dat: adm_babiceP@czp, poslední úprava: 27.07.2010 10:19:24
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English