ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Chvalovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Chvalovice
(4) Adresa sídla:
Chvalovice 45
38411 Chvalovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
16628281/0100
(CZ44 0100 0000 0000 1662 8281)
(6) IČ: Nápověda
00583031
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
537420
   Zkratka subjektu:
ChvlvicePr
(4) Email:
obec.chvalovice@cmail.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.netolice.cz/chvalovice/index.htm
[oficiální]
(4) Telefon:
+420380421254
[stolní]
+420724191819
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 16:00 - 18:00
 
garant dat: adm_ChvlvicePr@czp, poslední úprava: 02.11.2010 13:47:13
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English