ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Horní Kozolupy

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Horní Kozolupy
(4) Adresa sídla:
Horní Kozolupy 67
34952 Horní Kozolupy
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00573736
(7) DIČ: Nápověda
CZ00573736
    Kód obce:
541290
   Zkratka subjektu:
HrnKzolupy
(4) Email:
obec@hornikozolupy.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.hornikozolupy.cz
[oficiální]
http://www.hornikozolupy.cz/e-podatelna/
[podatelna]
http://www.hornikozolupy.cz/informace-dle-zakona/
[řešení životních situací]
(4) Telefon:
+420374625553
[stolní]
+420374625553
[fax]
+420724185178
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 17:00 - 19:00
 
garant dat: jjukl@czp, poslední úprava: 25.01.2019 10:07:27
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English